تحقیق در مورد بررسي آثار و علائم رويداد ENSO در ايران

تحقیق در مورد بررسي آثار و علائم رويداد ENSO در ايران
تحقیق در مورد بررسي آثار و علائم رويداد ENSO در ايران

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد بررسي آثار و علائم رويداد ENSO در ايران
بررسي آثار و علائم رويداد ENSO در ايراندر اين بررسي وضعيت اقليمي ايران در طي سال وقوع رويداد مورد مطالعه قرار گرفته است و بطور كلي 6 رويداد النينو از سال 1960 الي 1989 بررسي شده است. قبل از هرگونه توضيحي در ذيل سالهاي وقوع رويداد النينو كه از مرجع 2 اقتباس شده، آورده مي شود.همانطور كه در جدول 2 ديده مي شود در طي يك پريود 1960 الي 1989، 8 رويداد ضعيف، متوسط و قوي در سالهاي زير اتفاق افتاده است:1987 – 1986 – 1983 – 1982 – 1976 – 1972 – 1969 – 1965در بررسي انجام شدة فعلي به استثناء دو رويداد بزرگ 83-1982، در ساير رويدادها كار بررسي دنبال شده، جدا كردن ايندو رويداد بدان علت است كه اساساً شكل گيري ايندو رويداد در مقايسه با ساير رويدادها وضعيتي غيركلاسيك داشته و در واقع يك نابهنجاري درون نابهنجاري اصلي بوده، بدين معنا كه اصولاً نابهنجاري هاي دما در رويدادهاي كلاسيك در سواحل شرقي آمريكاي جنوبي (سواحل پرو و اكوادر) شكل مي گيرد و سپس به سمت غرب توسعه مي يابد ولي رويداد بزرگ 83-1982 در فرم مختلفي ظاهر شده در اين رويداد در طي سال 1982، نخست آب گرم بطور غيرمعمول در غرب و مركز اقيانوس آرام توسعه يافته و سپس اين گرمايش به سمت شرق منتشر شده است. به همين دليل در بررسي انجام شدة فعلي رويداد 83-1982 درنظر گرفته نشده است.
1-1-6 مراحل انجام كاربعنوان نخستين قدم اقدام به جمع آوري داده هاي دما، بارندگي و فشار QFF، تعدادي از ايستگاههاي سينوپتيك به شكل ميانگين هاي ماهيانه در طي پريود 1960-1989 شد. پس از دريافت اين داده ها از مركز كامپيوتر سازمان هواشناسي كشور، براي انجام كار نخست توسط يك كار كامپيوتري. برنامه اي به زبان C نوشته شد و بدنبال آن نمودارهاي فصلي از پارامترهاي دما، بارندگي و فشار در طي پريود مذكور و براي 15 ايستگاه سينوپتيك كشور بدست آمد. ايستگاههاي انتخابي به شرح ذيل مي باشند:تبريز از منطقة شمالغرببابلسر از منطقة شمالمشهد از منطقة شمال شرقكرمانشاه از منطقة غرباهواز و بوشهر از منطقة جنوب غرببندر عباس از منطقة جنوبايرانشهر از منطقة جنوب غربزاهدان و زابل و بيرجند از منطقة شرقاصفهان – يزد – كرمان از مركزو تهرانعلاوه بر نمودارهاي فصلي بدست آمده براي دما، بارندگي و فشار QFF، يك نمودار چهارم كه مربوط به شاخص نوسان جنوبي (SO) مي باشد، با استفاده از داده هاي SO كه از كشور استراليا، ارسال شد، بدست آمد اين نمودار نيز براي چهار فصل مشخص شد. شاخص نوسان جنوبي همانطور كه قبلاً نيز ذكر شد، توسط اختلاف فشار استاندارد شدة سطح دريا ميان هائيتي و داروين بدست مي آيد. همانطور كه از نمودارها پيداست اين شاخص در سالهاي 1965، 1969، 1972، 1976، 1982، 1983، 1986 و 1987 منفي مي باشد و منفي بودن شاخص SO به همراه نابهنجاري هاي مثبت دماهاي سطح دريا در شرق اقيانوس آرام جنوبي به معناي وقوع رويداد ENSO مي باشد همانطور كه در نمودارها مشخص است بغير از سالهاي نامبرده در بالا، سالهاي ديگري نيز ديده مي شود كه شاخص SO منفي مي باشد ولي اين به تنهايي به معناي وقوع رويداد ENOS نمي باشد چرا كه براي وقوع رويداد ENOS بايستي شاخص SO منفي همراه با نابهنجاري هاي مثبت دماهاي سطح دريا در اقيانوس آرام جنوبي باشد.

 • تحقیق در مورد پيشينه تاريخي خراسان 23 ص

  تحقیق در مورد پيشينه تاريخي خراسان 23 ص 23, پيشينه, پيشينه تاريخي خراسان 23 ص, تاريخي, تحقیق, تحقیق در مورد پيشينه تاريخي خراسان 23 ص, خراسان, دانلود تحقیق در مورد پيشينه تاريخي خراسان 23 ص, ص, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد بررسی روند آفرینش وخلق یک اثر در معماری

  تحقیق در مورد بررسی روند آفرینش وخلق یک اثر در معماری آفرینش, اثر, بررسی, بررسی روند آفرینش وخلق یک اثر در معماری, تحقیق, تحقیق در مورد بررسی روند آفرینش وخلق یک اثر در معماری, دانلود تحقیق در مورد بررسی روند…

 • مقاله ضرارة بن ضمره در مواجهه با معاويه 10 ص

  (ص)10بابندانلود مقاله ضرارة بن ضمره در مواجهه با معاويه 10 صدرضرارةضرارة بن ضمره در مواجهه با معاويه 10 صضمرهمعاويهمقالهمقاله ضرارة بن ضمره در مواجهه با معاويه 10 صمواجهه رفتن به سایت اصلی مقاله ضرارة بن ضمره در مواجهه با معاويه…

 • پاورپوینت در مورد وخدایی که دراین نزدیکیست

  پاورپوینت در مورد وخدایی که دراین نزدیکیست پاورپوینت, پاورپوینت در مورد وخدایی که دراین نزدیکیست, دانلود پاورپوینت در مورد وخدایی که دراین نزدیکیست, دراین, که, مورد, نزدیکیست, وخدایی, وخدایی که دراین نزدیکیست رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد وخدایی…

 • پاورپوینت در مورد تمرينات  ورزشي ويليامز

  پاورپوینت در مورد تمرينات  ورزشي ويليامز پاورپوینت, پاورپوینت در مورد تمرينات  ورزشي ويليامز, تمرينات, تمرينات  ورزشي ويليامز, دانلود پاورپوینت در مورد تمرينات  ورزشي ويليامز, مورد, ورزشي, ويليامز رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد تمرينات  ورزشي ويليامز لینک دانلود و…